Người Việt tham gia thử thách hít đất 22 cái trong 22 ngày

22 Push-Up Challenge được khởi xướng bởi tổ chức phi lợi nhuận 22Kill nhằm kêu gọi mọi người chú ý và quan tâm đến hội chứng rối loạn tâm lý nặng nề sau khi tham chiến.

Sức khỏe Thứ năm, 10/11/2016, 00:04 (GMT+7)