VnExpress
Background Video

Bốn năm tăng trưởng từ 10 tỷ lên trên 1.000 tỷ của VN Pharma

Thành lập năm 2011, Công ty cổ phần VN Pharma đã phát triển thần tốc và thu gom các hợp đồng chục tỷ, trăm tỷ đồng cung ứng thuốc cho bệnh viện.
Kinh doanh  00:00 - 3/9

Khánh Hoàng

 
 
 Tags

thuốc giả

Bộ Y tế

thảo dược

dược phẩm

phát triển

buôn lậu

 
vnexpress