Tiến sĩ khám phá bài hát độc đáo của cá voi xanh

Sau nhiều năm cần mẫn nghiên cứu, Susannah đã khám phá ra một bài hát của cá voi xanh bị lấn át bởi tiếng ồn từ tàu thuyền.

Khoa học Thứ ba, 12/7/2022, 20:00 (GMT+7)