Tiểu đội robot hỗ trợ bệnh viện

RwandaNăm người máy công nghệ cao sắp được đưa vào hoạt động tại trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Khoa học Thứ sáu, 22/5/2020, 11:15 (GMT+7)