VnExpress
Background Video

Cách hoạt động của SRS

Valentin Boanta, 33 tuổi, dành thời gian rảnh rỗi trong tù để thiết kế một thiết bị có thể ngăn những tội phạm công nghệ cao như chính anh này trong việc ăn cắp thông tin thẻ ATM.
Số hóa  16:46 - 20/5/2013
 
 
 Tags

ATM

skimmer

tin tặc

hacker

trộm cắp ATM

 
vnexpress