VnExpress
Background Video

Golfer đứng hình vì bị chim cắp mất bóng

Một con mòng biển xà xuống sân cắp bóng thả xuống hồ khiến golfer Brad Fabel chỉ còn biết đứng nhìn.
Các môn khác  18:38 - 11/5/2017
 
 
 Tags

Golfer

Brad Fabel

thể thao

 
vnexpress