VnExpress
Background Video

8 điều bố mẹ càng cấm càng khiến con chậm phát triển

Có những việc cha mẹ cấm đoán để giúp con an toàn, nhưng lại gây tác dụng ngược và khiến trẻ chậm phát triển.
Gia đình  10:32 - 30/5
 
 
 Tags

dạy con

chăm con

cấm đoán con

con hư

 
vnexpress