Cô lợn vẽ tranh giá nghìn đô

Tranh của Pigcasso được triển lãm và bán trên khắp thế giới vì tính độc đáo và trừu tượng. 

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ hai, 18/3/2019, 11:24 (GMT+7)