Môn thể thao đánh bóng trên lưng lạc đà tại Trung Quốc

Môn thể thao của người dân du mục Nội Mông được Trung Quốc xếp vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ hai, 21/1/2019, 19:00 (GMT+7)