Thiết bị mô phỏng lực hấp dẫn các hành tinh

Trung Quốc công bố 16 tủ mô phỏng lực hấp dẫn của các hành tinh, thiết bị này sắp tới sẽ được đưa vào sử dụng tại các trạm không gian.

Chuyện đó đây Chủ nhật, 28/4/2019, 05:00 (GMT+7)