Con voi đặc biệt của người quản tượng

Voi Khăm Sen, 28 tuổi được anh Y Vinh mô tả là "lưới pháp luật của gia đình", có thể cảm nhận việc sai trái, kể cả chuyện đàn ông không chung thủy. 

Vũ Thịnh - Phong Vinh

Chuyện núi rừng Chủ nhật, 29/3/2020, 06:00 (GMT+7)