Bóng chơi golf thông minh tự lăn vào lỗ

Khi bóng được đánh đi, camera trong quả bóng xác định vị trí lỗ golf thông qua cảm biến và xác lập đường đi, sản phẩm do công ty Nissan, Nhật Bản phát minh.

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 1/9/2019, 05:00 (GMT+7)