Chiếc máy gấp quần áo tự động

Thiết bị FoldiMate có thể gấp 20-40 món quần áo trong thời gian 2-4 phút, có giá bán 980 USD.

Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 19/7/2018, 16:13 (GMT+7)