Cỗ xe phun thuốc '5 trong 1' của nông dân Bình Phước

Trong một chiếc xe, anh Lĩnh đã chế tạo ra nhiều chức năng như phun thuốc ở tầm cao, xịt cỏ tự động, thổi lá... nhằm tiết kiệm thời gian, chí phí. 

Vũ Thịnh

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 17/12/2018, 05:00 (GMT+7)