Công cụ gom 19 kg hạt trong một phút

Công cụ này có thể thu gom 19 kg hạt trong một phút, thích hợp nhặt các loại hạt như sồi, dẻ, đào, hạt bàng…

BTV: Hoàng Thanh

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 13/10/2018, 13:21 (GMT+7)