Công nghệ Goal-line xác định bàn thắng như thế nào?

Với tốc độ sút bóng có thể lên tới 120 km/h, trọng tài đôi khi gặp khó khăn trong việc xác định bàn thắng, nhưng sự xuất hiện của Goal-line đã làm thay đổi. 

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 22/6/2018, 07:54 (GMT+7)