Công nghệ xuất, nhập cảnh tại Dubai trong 15 giây

Dùng điện thoại thay hộ chiếu, đường hầm thông minh kiểm tra an ninh... là những công nghệ rút ngắn việc xuất, nhập cảnh tại Dubai chỉ còn khoảng 15 giây.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 12/4/2019, 05:00 (GMT+7)