Da điện tử theo dõi sức khỏe người bệnh

Màng da điện tử được dán trực tiếp lên cơ thể, có chức năng giám sát sức khỏe và gửi thông tin về hệ thống để bác sĩ theo dõi từ xa.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 14/11/2018, 06:00 (GMT+7)