Dây chuyền tự động phân loại hàng trong bưu điện ở Sài Gòn

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư dây chuyền phân loại hàng hóa tự động, sử dụng công nghệ con lăn, đọc được nhiều loại mã code khác nhau.

Công Khang - Minh Nhật

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 11/1/2019, 05:00 (GMT+7)