Dây chuyền tự động sản xuất thùng carton

Thùng carton được sản xuất hoàn toàn tự động từ khâu ép giấy tấm đến quy trình kiểm tra chất lượng.

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Thứ ba, 29/1/2019, 06:00 (GMT+7)