Giấy bọc cảm biến nhận biết thức ăn hỏng ở Anh

Tích hợp cảm biến để phát hiện điện khí từ thức ăn giúp giấy bộc nhận biết tình trạng thực phẩm và báo về điện thoại người dùng.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 10/7/2019, 05:00 (GMT+7)