Hệ thống ống gương chiếu sáng giúp tiết kiệm điện

Hệ thống có tên Solatube được đặt trên mái nhà, gồm 3 bộ phận: thu, truyền và chiếu sáng giúp lấy sáng tự nhiên và tiết kiệm điện.

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 24/3/2019, 05:00 (GMT+7)