Lão nông chế tủ ấp 2.000 quả trứng

Lão nông Thân Văn Vinh ở Bình Phước đã chế chiếc tủ ấp đa năng, tiết kiệm diện tích, ấp được các loại trứng khác nhau. 

Vũ Thịnh - Hoàng Thanh

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 26/9/2018, 08:14 (GMT+7)