Robot cảm biến đút thức ăn cho bệnh nhân

Nhà nghiên cứu Tapomayukh Bhattacharjee phát minh ra robot đút thức ăn, sử dụng hệ thống cảm biến như tầm nhìn, xúc giác... để hỗ trợ các bệnh nhân.

BTV: Hoàng Thanh

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 6/5/2019, 05:00 (GMT+7)