Robot giao hàng tự động

Yape nhận giao hàng thông qua ứng dụng điện thoại, xác minh người gửi, và đi theo địa chỉ được cung cấp.

Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 12/8/2018, 08:00 (GMT+7)