Robot làm vườn ở Mỹ

Robot có thể cắt cỏ, quét lá, dọn tuyết và trang bị thêm hệ thống chống trộm, giá bán 4.000 USD.

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 13/2/2019, 05:00 (GMT+7)