Singapore xây dựng 'quốc gia thông minh' như thế nào?

Singapore triển khai nhiều ứng dụng thông minh để giám sát và nâng cao chất lượng sống người dân như thanh toán điện tử, mạng cảm biến quốc gia...

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 9/3/2019, 05:00 (GMT+7)