Thiết bị di động tạo điện năng từ nước ở Canada

Tuabin đặt dưới nước làm quay cánh quạt tạo ra điện năng 12V sử dụng cho quạt, đèn, điện thoại… thiết bị do công ty WaterLily tại Canada sản xuất.

BTV: Hoang Thanh

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 24/8/2019, 05:00 (GMT+7)