Thiết bị đọc chỉ số đồng hồ nước từ xa ở Sài Gòn

Thiết bị truyền sóng radio được gắn trong đồng hồ nước của mỗi hộ dân giúp nhân viên ghi chỉ số không cần vào nhà.

Tuấn Việt -Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 19/6/2019, 05:00 (GMT+7)