Xe lăn vượt địa hình hiểm trở cho người khuyết tật

Với bánh lớn phía trước, xe lăn có thể đi được trên các địa hình khó khăn, hệ thống trục đẩy giúp người khuyết tật có thể đứng thực hiện các thao tác.

Phan Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ ba, 19/6/2018, 22:25 (GMT+7)