Anh chàng trả giá vì ngồi nhảy trên dây

Pha tiếp dây cuối cùng đã không được như ý khiến anh chàng phải nhận kết cục khá đau đớn khi rơi thẳng xuống đất.

Cười Thứ sáu, 20/1/2017, 07:47 (GMT+7)