Bài ca hạ cánh an toàn

Không giấu được sự vui mừng khi hạ cánh an toàn khi về chầu, các Táo đã cùng nhau hợp ca 'Hạ cánh an toàn' với sự trợ giúp nhiệt tình của Nam Tào và Bắc Đẩu.

Cười Thứ hai, 13/2/2017, 15:30 (GMT+7)