Cách để có mía ăn miễn phí

Liên tục đòi hỏi và chê bai mọi thứ, anh chàng khiến chị bán nước mía 'chào thua'.

Cười Thứ tư, 10/8/2016, 16:05 (GMT+7)