VnExpress
Background Video

Cậu bé hồn nhiên tươi cười khi chơi đùa cùng sư tử

Cậu bé chẳng hay biết rằng con vật đang chơi đùa cùng mình bên kia tấm kính là chúa tể muôn loài.
Cười  10:36 - 11/1
 
 
 Tags

Cậu bé hồn nhiên

chơi đùa cùng sư tử

 
vnexpress