Cương thi lãnh đủ vì định trêu người khác

Giả cương thi để trêu bạn nhưng người phải nhận trái đắng lại chính là bản thân mình.

Cười Thứ bảy, 17/12/2016, 11:27 (GMT+7)