Khi chú khỉ hóa thân thành tiều phu

Cũng mang rìu, cũng vác củi trên lưng chú khỉ đã có màn hóa thân hoàn hảo thành bác tiều phu.

Cười Thứ sáu, 30/9/2016, 21:13 (GMT+7)