Khi Mr. Bean cũng mê mẩn Pokemon Go

Mải mê tìm kiếm những bửu bối thần kfy, Mr. Bean không hề để tâm đến những hậu quả do mình gây ra.

Cười Thứ tư, 10/8/2016, 23:13 (GMT+7)