Lãnh đủ vì định chơi xấu bạn

Thấy bạn mình đang nói chuyện điện thoại, nam thanh niên định dùng thau nước chơi khăm nhưng người kết quả hoàn toàn không như ý.

Cười Thứ ba, 11/10/2016, 00:02 (GMT+7)