Lãnh đủ vì làm chướng ngại cho bạn chạy qua

Cả nhóm người đều kêu than đau đớn khi tình nguyện nằm cho bạn mình chạy ngang qua.

Cười Thứ hai, 15/8/2016, 17:15 (GMT+7)