Lãnh đủ vì nhầm bàn là thành điện thoại

Chiếc điện thoại reo lên trong lúc bàn là ở cạnh bên đã khiến người đàn ông nhầm lẫn và trả giá.

Cười Thứ sáu, 2/12/2016, 19:28 (GMT+7)