Lãnh trọn một cước vào mặt vì làm bia tập đá

Để cóc trên đầu và đứng yên cho mọi người tập đá, anh chàng đã nhận được kết quả không hề mong muốn.

Cười Thứ hai, 1/8/2016, 17:21 (GMT+7)

Loading