Nam sinh may mắn vì gặp phải quý nhân

Nếu không có người bạn ngồi đăng xa giúp đỡ thì chắc chắn nam sinh đã phải kêu la vì đau đớn.

Cười Thứ hai, 8/8/2016, 09:59 (GMT+7)