Người đàn ông gặp phải 'tai bay vạ gió'

Vừa bước ra từ cửa người đàn ông đã lãnh trọn thau nước từ người đẹp.

Cười Thứ ba, 4/10/2016, 23:56 (GMT+7)