Trả giá vì liên tục chơi khăm đứa bạn

Nấp phía sau và liên tục đánh bạn mình cuối cùng anh chàng cũng phải nhận kết quả không hề mong muốn.

Cười Thứ năm, 6/10/2016, 08:28 (GMT+7)