Trả giá vì mang ôtô nhổ gốc cây

Khi gốc cây bật lên cũng là lúc chủ nhân chiếc xe cũng nên thay luôn kính phía sau là vừa.

Cười Thứ năm, 18/8/2016, 15:13 (GMT+7)