Trò chơi 'khó đỡ' của cánh mày râu

Mỗi người sẽ lần lượt được tát người bên phải mình cho đến khi chẳng ai trụ được thì cuộc chơi mới chấm dứt.

Cười Thứ ba, 16/8/2016, 16:04 (GMT+7)