VnExpress
Background Video

9.000 tượng Phật dát vàng trong hang động ở Myanmar

Pindaya, hang động đá vôi ở bang Shan là địa điểm hành hương quan trọng của các tín đồ Phật giáo của xứ chùa tháp. Ở đây tượng Phật được bày khắp nơi, từ sàn cho tới trần hang.
Du lịch  07:37 - 13/2/2017

BBC Travel

 
 
 Tags

Myanmar

du lịch

Phật giáo

tượng Phật

hang động

chùa tháp

 
vnexpress