Cụ ông 86 tuổi dịch thư hai thứ tiếng ở bưu điện Sài Gòn

Không chỉ là người viết thư thuê cho khách ở Việt Nam, ông Dương Văn Ngộ còn nhận lại rất nhiều thư tay và bưu phẩm từ khách nước ngoài gửi tặng.

Sài Gòn Vi Vu

Du lịch Thứ năm, 18/8/2016, 13:43 (GMT+7)