VnExpress
Background Video

Khỉ trộm đồ của du khách như siêu đạo chích

Những con khỉ ở đền Uluwatu tại Bali, Indonesia chỉ lấy trộm đồ có giá trị đối với con người để đổi lấy thức ăn.
Du lịch  19:00 - 26/11/2016

BBC

 
 
 Tags

khỉ

trộm đồ

đạo chích

Uluwatu

Bali

indonesia

 
vnexpress