Nhiếp ảnh gia quay Hang Én 2 năm để lấy hình một phút

Ryan Deboot đặt 3 máy quay trong Hang Én từ năm 2014 đến 2015 nhằm ghi lại sự thay đổi của hệ sinh thái trong Hang Én, đặc biệt là sau mùa mưa lũ.

Ryan Deboodt

Độc giả chia sẻ Video đến video@vnexpress.net hoặc gửi thông tin, câu hỏi tại đây.

Du lịch Thứ bảy, 3/9/2016, 09:02 (GMT+7)